Viridi Cement – Det grønne alternativ til Portland cement

Det grønne alternativ til traditionel cement

Cementindustrien udgør en stor del af verdens samlede CO2 udledning. Derfor har vi i Contec Group valgt at se tilbage til det antikke Rom efter inspiration til et innovativt og bæredygtigt alternativ til traditionel cement.

Resultatet er vores Viridi Cement.

Det grønne alternativ til traditionel cement

Cementindustrien udgør en stor del af verdens samlede CO2 udledning. Derfor har vi i Contec Group valgt at se tilbage til det antikke Rom efter inspiration til et innovativt og bæredygtigt alternativ til traditionel cement.

Resultatet er vores Viridi Cement.

null

Idéen bag Viridi Cement

Læs mere her

null

Produktion

Læs mere her

null

Produkter

Læs mere her

null

Levering

Læs mere her

null

Om Viridicem

Læs mere her

null

Kontakt

Læs mere her

Vi tager cementindustrien tilbage til fremtiden

Romerne lagde grunden til de cementtyper, vi kender i dag. De støbte den første ”grønne” beton for over 2000 år siden, og flere bygningsværker fra det antikke Rom står stadig i dag. Efter Romerrigets fald gik udviklingen desværre i stå.

Først med Joseph Aspdins opfindelse af traditionel Portland cement i 1824, blev beton som byggemateriale genintroduceret, og forbruget af beton inden for bygge- og anlægsbranchen er steget stødt lige siden. Portland cement er dog langt fra et ”grønt” materiale. Under fremstillingen af Portland cement frigives store mængder CO2, faktisk udleder traditionel Portland cement mellem 800 – 1100 kg CO2 pr. produceret ton cement.

Vi har sat os for at føre de gode idéer fra det antikke Rom ind i 2020’erne. For når romerne i forvejen har lært os så meget, hvorfor så ikke kigge den vej efter en løsning til at gøre en ekstremt miljøbelastende industri mere grøn og bæredygtig?

Vidste du…

…at der alene i Kina de sidste 3-4 år er brugt lige så meget beton i volumen, som USA har brugt de sidste 100 år?

Med en verden i rivende udvikling ser det ikke ud til, at produktionen af cement bliver mindre. Det forventes derimod, at den globale cementproduktion vil stige fra de nuværende 4,4 milliarder tons/år til 7,0 milliarder tons/år i 2050. Derfor er innovative og alternative bæredygtige løsninger inden for denne industri ekstremt vigtige, og derfor ser vi et enormt internationalt potentiale i Viridi Cement.

Målsætning for fremtiden

Med de tre standardprodukter Viridi Augustus, Viridi Tiberius og Viridi Caligula tilbyder vi allerede nu op til en 70 % reduktion i CO2 udledningen, og lever dermed fuldt op til den danske klimalov med et mål om 70 % reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030. Dette endda inden for et industriområde, der udgør et af de mest komplicerede at reducere CO2 indenfor – cementindustrien.

Samtidig garanterer vi inden for en periode på maksimalt 2 – 5 år, altså senest i 2025, at være i stand til at levere Viridi Claudius og Viridi Nero med op til 90 % reduktion i CO2 udledningen.

De produkter, vi er klar til at introducere, er fantastiske, ligesom det ambitiøse mål om en 90 % reduktion af CO2 udledningen fra Viridi Cement i 2025. Men vi er slet ikke færdige. Når vi har introduceret de næste typer cement i form af VIRIDI CLAUDIUS og VIRIDI NERO senest i 2025, er det endegyldige mål for vores udvikling at introducere VIRIDI CAESAR, som vil være en Carbon Negativ og CO2 absorberende cement, således at f.eks. fortove, pladser, lufthavne, containerterminaler og veje vil kunne bidrage positivt til at nedbringe den samlede CO2 belastning i verden. Samtidig med at der bliver ryddet godt og grundigt op i de uendelige bunker af menneskeskabt affald i form af kunstige puzzolaner.

Det er ambitiøse mål for Viridi Cement, men hos Contec Group er vi ikke uvante med at sætte ambitiøse mål – og nå dem.

Med Viridi Cement gør vi op med cementindustriens høje CO2 udledning.
Skal du med på vores grønne rejse – tilbage til fremtiden?
(+45) 8672 1722
viridicem@contecgroup.dk