Produkter

Viridi Cement består på nuværende tidspunkt af tre standard cementtyper. Disse tre typer med 60-70 % reduceret CO2 udledning i forhold til Portland cement er allerede introduceret på det danske marked med støtte fra Realdania under projektet ”Innovation til marked”.

Viridi Cement kan bl.a. bruges til

Præfabrikerede emner

  • Fliser
  • Belægningssten
  • Kantsten
  • Støttemure
  • Plantesten

Cementstabiliserede bærelag og belægninger

  • Veje
  • Udendørs belægninger
  • Lufthavne
  • Industrihaller
  • Containerterminaler
Viridi Cement - en serie af CO2 besparende cement

Viridi Cements særlige egenskaber

Viridi Cement ligner til forveksling Portland cement og resulterer i en mørtel eller beton på linje med den, der fremstilles ved anvendelse af Portland cement. Det gælder såvel håndtering, blanding, støbning og afhærdning af de færdige produkter. Viridi Cement leveres som tørt pulver i bulk, big bags eller sække på samme måde som Portland cement.

Viridi Cement besidder på mange områder de samme gode egenskaber som Portland cement, men i kraft af partikelformen samt størrelsen af de enkelte partikler, er emner fremstillet med Viridi Cement væsentligt tættere end emner fremstillet ved anvendelse af Portland cement.

Viridi Cement består allerede nu af tre standard cementtyper. Disse tre typer med 60-70 % reduceret CO2 udledning i forhold til Portland cement er allerede introduceret på det danske marked med støtte fra Realdania, under projektet ”Innovation til marked”.

Da Viridi Cement er under hastig udvikling, giver det os mulighed for at dreje på knapperne samt optimere og tilpasse både bearbejdelighed, hærdning og styrkeegenskaber, så det passer til det enkelte projekts specifikationer og målsætning.

Andre typiske egenskaber for Viridi Cement:

⦁ Maksimum udnyttelse af restprodukter
⦁ Velegnet til fiberarmering
⦁ God bearbejdelighed
⦁ Lav permeabilitet
⦁ Lav temperaturudvikling

Anvendelsesmuligheder

Viridi Cement kan principielt bruges til alle anvendelser af mørtel og beton, hvor Portland cement indgår som bindemiddel. Der vil imidlertid være en række begrænsninger for anvendelsen inden for de områder, der kræver særlige godkendelser og skal leve op til væsentlige standarder for cement og beton. Det betyder, at bærende konstruktioner indtil videre ikke ses som et anvendelsesområde for Viridi Cement, selvom de tekniske egenskaber giver mulighed for denne anvendelse.

Viridi Cement består allerede nu af 3 standard typer cement:

Viridi Augustus (hvid)
60% CO2 reduktion

Viridi Tiberius (grå)
60% CO2 reduktion

Viridi Caligula (grå)
70% CO2 reduktion

Hånd med grøn globus

Bæredygtige projekter med Viridi Cement

VIRIDI AUGUSTUS er anvendt til et projekt i Kolding Kommune, hvor vi har leveret 3.200 fliser og ledelinjer, samt til flere leverancer af belægningssten til parkeringsområder hos Netto (Salling Group). Vi kan producere alle typer belægningssten i samarbejde med førende danske producenter.
En række projekter, støttet af Realdania med anvendelse af Viridi Cement, samt genanvendelse af restmaterialer fra nedbrydning af bestående bygninger, er indledt i Aalborg, Aarhus og Randers. Et tæt samarbejde om produktion af fliser og belægningssten er indledt med FC Beton, således at et fuldt program, på basis af Viridi Cement, allerede nu kan leveres overalt i Danmark.

I Sporbyen Scandia i Randers kombineres Viridi Cement med genanvendte nedbrydningsmaterialer til både blødstøbte belægninger og præfabrikerede elementer. Det vil sige, at der ikke kun anvendes en grønnere cement, der genbruges også byggerester fra de nedrevne omkringliggende bygninger. Herved sparer man både transport og distribuering af nedbrydningsaffaldet, og samtidig bevares Sporbyens historie i det nye byggeri. Al produktion af materialer sker i Sporbyens bestående gamle haller, så hverken nedbrydningsaffald eller de færdige fliser skal ud på en lang køretur.

Alt i alt står vi med et unikt projekt, der sætter visionerne om en grønnere fremtid for byggeriet i spil på en meget konkret og intelligent måde.

Indledende test og senere praktisk udlægning af cementstabiliserede bærelag til industribelægninger ved anvendelse af Viridi Cement, samt nye tilslagsmaterialer og genbrugsmaterialer, er indledt for nyligt. Alle anvendelser følges af løbende dokumentation af såvel recepturer, som tekniske egenskaber for både frisk og afhærdet beton iht. traditionelle betonstandarder.

(+45) 8672 1722
viridicem@contecgroup.dk