Idéen bag Viridi Cement

Contec Group præsenterer med Viridi Cement et nyt, revolutionerende produkt. Ideen med Viridi Cement er at fremstille et produkt baseret på industrielle restprodukter med markant reduceret CO2 udledning, som alternativ til Portland cement.

CO2 udledningen ved fremstilling af Portland cement skyldes en kombination af det brændsel, der anvendes, og frigivelsen af CO2 fra det anvendte kridt til produktion af cementklinker – kalcineringen. Omkring 50 % af CO2 belastningen uddrives, når kridt kalcineres ved opvarmning til 1.500 °C i fremstillingsprocessen. Derfor er der brug for både gentænkning og nytænkning.

Beton og cement, som vi kender i dag, er oprindeligt en opfindelse, der blev udviklet af romerne, længe før Portland cement blev opfundet i 1824. Romerne støbte den første ”grønne” beton baseret på puzzolansk bindemiddel – et bindemiddel af materiale fra vulkanen Vesuv ved byen Pozzuoli i Italien. Det er derfor i det antikke Rom, vi har fundet inspiration til navnet på vores nye cement baseret på puzzulanske bindemidler – VIRIDI betyder nemlig grøn på latin.

Ved at anvende større mængder naturlige og kunstige puzzolaner i Viridi Cement, i stedet for kridt, sparer vi CO2 ved at undgå hele kalcineringsprocessen. Desuden rydder vi op og genanvender verdens industriaffald. I første omgang anbefaler vi Viridi Cement til fuldt understøttede konstruktioner, hvilket sikrer, at vi har et produkt, som er klar til anvendelse allerede i dag.

Vidste du, at der i Danmark produceres ca. 10 mio. tons beton årligt, fordelt på fabriksbeton og elementer, samt rør, belægningssten og blokke?

Viridi Cement – det klimavenlige valg

Puzzolansk cement er et flere tusind år gammelt materiale. Cement bestående af puzzolaner kaldes også romersk cement. Puzzolaner findes i enorme mængder overalt i verden, både i naturlig og kunstig form. Naturlige puzzolaner kan ved formaling omdannes til cement på samme måde, som romerne gjorde. Romerne benyttede udelukkende naturlige puzzolaner, og der findes puzzolansk cement i en række af de gamle antikke romerske bygningsværker, der stadig står i dag.

I dag producerer vi mennesker enorme mængder affald i form af restprodukter fra kulfyrede kraftværker, produktion af jern og ferrosilicium, risskalleaske etc. Disse restprodukter er kunstige puzzolaner og findes i ekstreme mængder over hele verden. De kan benyttes på samme måde som naturlige puzzolaner i cementproduktion. Dog skal kemien og kvaliteten af cementen normalt kontrolleres mere omfattende, da alternative råmaterialer, som kunstige puzzolaner, kan have større indflydelse på den færdige cements egenskaber end rene naturmaterialer. Dette er i høj grad en ekspertise, som Contec Group besidder via mere end 25 års forskning, udvikling og salg af ultra højstyrkecement og -beton (UHPC). For at opnå de unikke egenskaber for vores UHPC produkter, indeholder de store mængder kunstige puzzolaner.

Naturlige puzzolaner:

  • Lava
  • Pimpsten
  • Moleraske
  • Andre vulkanske produkter

Kunstige puzzolaner:

  • Flyveaske
  • Mikrosilica
  • Højovnsslagge
  • Risskalleaske
  • Andet industriaffald

Viridi Cement, der er baseret på såvel kunstige som naturlige puzzolaner, er en videreudvikling af de gamle romerske idéer. Det er ikke bare en romersk cement. Det er en cement, der også sikrer, at der bliver ryddet op i de kunstige menneskeskabte puzzolaner og reducerer CO2 udledningen markant i fremstillingsprocessen.

Navnene på vores cementtyper lyder måske bekendte, og de er selvfølgelig ikke tilfældige. Vi har brugt navnene på de første romerske kejsere: Augustus, Tiberius og Caligula til vores cementtyper med henholdsvis 60 % og 70 % mindre CO2 ift. en gennemsnitlig Portland Cement. Under udvikling er Viridi Claudius med 80 % reduceret CO2 og Viridi Nero med 90 % reduceret CO2 udledning. Den ultimative cement bliver Viridi Caesar. Det er vores mål, at den skal være CO2 absorberende, når den introduceres.

(+45) 8672 1722
viridicem@contecgroup.dk