Produktion

Lidt forsimplet, så er cement et pulver (en binder) med hydrauliske egenskaber, som sammen med vand (en hærder) danner en cementpasta (et bindemiddel/en ”lim”), som kan binde sand og sten sammen til et hårdt materiale (beton), der er bestandigt over for vand. Cement er den vigtigste komponent for at kunne fremstille beton. Beton er efter vand det mest forbrugte materiale i verden, hvorfor cement også er et af verdens mest anvendte produkter.

Der forbruges i Danmark ca. 10 millioner tons beton om året og på verdensplan ca. 17 milliarder tons.

Portland Cement

Traditionel Portland cement indeholder ca. 90 % cementklinker bestående af kridt, samt sand, ler og jernholdigt materiale, der brændes, formales og blandes med gips og evt. andre tilsætninger.

Den helt store CO2 synder i cementproduktion ligger i fremstillingen af cementklinker, mere specifikt i kalcineringsprocessen, hvor kuldioxid frigives fra kridt ved opvarmning til ca. 1500˚C.

Danmarks største producent af cement, Aalborg Portland, producerer ca. 2,4 millioner tons cement om året. Der frigives gennemsnitligt ca. 860 kg CO2/1000 kg rapid cement. Således frigives der, alene i Danmark, mere end 2 millioner tons CO2 fra cementproduktion om året.

Viridi Cement

Dette vil Viridi Cement gøre op med. Naturlige og kunstige puzzolaner kan erstatte de store mængder af kridt, der benyttes i Portland cement, og indgå i cementen som binder, på samme måde som kridtet ellers ville. Fordelen er, at puzzulaner ikke skal brændes. De findes allerede som restprodukter med partikelstørrelse som cement, eller de kan formales og blandes op tørt, uden opvarmning. Derfor kan vi, ved at maksimere brugen af naturlige og kunstige puzzolaner, minimere brugen af Portland cement og dermed reducere CO2 udledningen markant.

Ved brug af både naturlige og kunstige puzzolaner skabes en helt ny type cement med væsentligt lavere CO2 udledning end Portland cement. Allerede nu i 2021 har vi en reduktion på hele 60 – 70 % CO2 på de typer cement, vi tilbyder, samt en forventet CO2 reduktion på op til 90 % inden for de næste 3 år. Inden for 5 år er målet at nå en Carbon Negativ cement. For at nå dette mål skal Portland cement helt udgå i fremstillingen af Viridi Cement og erstattes af alternative produkter.

Når målet om en carbon negativ cement er nået, vil fortove, pladser, belægninger, veje etc. kunne yde et markant bidrag til at absorbere CO2 sammen med verdenshavene.

(+45) 8672 1722
viridicem@contecgroup.dk